police gada

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας εργασίας προσωπικού

Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1016/109/149-α’ από 08-9-09 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1967/10-9-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Αίτηση ανανέωσης άδειας

Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου και δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.

(Υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας εργασίας και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης).

2. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους .

Τριάντα ευρώ (30€).

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

ii. δεν κρατείται προσωρινά.

iii. δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.

iv. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

4. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου , από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

5. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.

* Για τις ανανεώσεις των αδειών εργασίας που λήγουν, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3707/08, δεν απαιτούνται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως την 07-10-2013 

Β. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ

(Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους)

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνομία

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.