Κόμμα Αποστράτων Σχολή ΕυελπίδωνΚάθε πολίτης μπορεί να γίνεται πλέον αξιωματικός (Έφεδροι εξ Εφέδρων και Έφεδροι κατ’ Απονομή) χωρίς να έχει σπουδάσει σε Στρατιωτική Σχολή. Ειδικότερα με το νέο νόμο 3883/2010 σε κάθε πολίτη ειδικής μόρφωσης ή επαγγελματικής εξειδίκευσης (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) μπορεί πλέον για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ΕΔ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των Αρχηγών των ΓΕ να απονέμεται ιδιότητα και βαθμός Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού. Ο απονεμόμενος βαθμός καθορίζεται με πρόταση των ΓΕ και δεν μπορεί να είναι ανώτερος του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται ο θεσμός του Εφέδρου κατ’ Απονομή δηλαδή μετά από γνώμη του ΣΑΓΕ και πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δύναται να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου Αξιωματικού και βαθμός Ταξιάρχου ή Υποστρατήγου επί τιμή σε πρόσωπα υψηλού κύρους, Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σε αναγνώριση υπηρεσιών τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και οι Έφεδροι κατ’ Απονομή καλούνται είτε ονομαστικώς είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται με μέριμνα των ΓΕ, αποκτούν μετά την απονομή του βαθμού τη στρατιωτική ιδιότητα και υπηρετούν εφόσον το επιθυμούν στις τάξεις των ΕΔ ως Αξιωματικοί ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ή ΚΣ, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας για την απόληψη ανώτατης σύνταξης.

Η σημαντική αυτή καινοτομία θυμίζει το αντίστοιχο σύστημα των non-commissioned officers των ΗΠΑ αλλά μένει να δούμε πως θα εφαρμοσθεί στην πράξη στην Ελλάδα αν και ήδη εφαρμόζεται επιτυχώς σε κάποιο βαθμό για διάφορες ειδικότητες (Ιερείς, Οικονομολόγοι, κλπ). Ο θεσμός αυτός στις ΗΠΑ εφαρμόζεται για δεκαετίες με θετικά αποτελέσματα αφού υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες απαραίτητες στις Ένοπλες Δυνάμεις που δεν καλύπτονται άμεσα από τις υπάρχουσες Στρατιωτικές Σχολές. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την κατηγορία αυτή εφέδρων περιγράφονται στο άρθρο 39 του Ν.3883/2010 που ακολουθεί

Download (PDF, 1.26MB)

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.