YouTube Preview Image
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ (ARMS CONTROL CERTIFICATE)
Για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, τους Διευθυντές Ασφαλείας (Security Managers) των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), τους υπαλλήλους και τα στελέχη των ΙΕΠΥΑ (Security Officers), τους Ιδιωτικούς Ερευνητές (Detectives, Private Investigators), Στελέχη Ομάδων Διάσωσης, Στελέχη Ομάδων Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικούς Ασφαλείας, κλπ
Το κοινωφελές Κέντρο Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα φιλόδοξο κοινωφελές πρόγραμμα δωρεάν επιμόρφωσης σε θέματα Ελέγχου Όπλων κυρίως για τα μέλη (συνδρομητές) του αλλά και για όλους τους Έλληνες (χωρίς υποχρέωση καταβολής διδάκτρων). Μετά από άδεια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο πρόγραμμα διδάσκει (χωρίς αμοιβή) ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος, Διευθυντής του EKEO ενώ θα διδάξουν και άλλοι Διδάσκοντες/Διδάκτορες Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, Πανεπιστημίων κλπ. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται σε οπλικές δραστηριότητες, δημόσια και εθνική ασφάλεια, έλεγχο βίας και εγκληματικότητας, διαχείριση κρίσεων και ασύμμετρων απειλών, καταστολή ταραχών και αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες, διαχείριση εκρηκτικών (επιπτώσεις, ασφάλεια, εξουδετέρωση κλπ), τραυματολογία πυροβόλων όπλων και εκρήξεων, μη θανατηφόρα όπλα, ψυχολογικές επιχειρήσεις, αντικατασκοπεία κλπ.
Όλες οι γνώσεις Ειδικών Όπλων & Ειδικών Επιχειρήσεων που οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού διδάσκονται η διδάχθηκαν από τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο (από το 1998 μέχρι σήμερα!) στην Έδρα Ειδικών Όπλων και Ειδικών Επιχειρήσεων (Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, Σχολή Διοίκησης Επιτελών) και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων μπορούν πλέον να διδαχθούν κυρίως στα μέλη (συνδρομητές) του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO) αλλά και σε όλους τους Έλληνες. Σκοπός του Πιστοποιητικού Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate) είναι να επιμορφωθούν δωρεάν όσοι κληθούν να αντιμετωπίσουν η να χειρισθούν τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος κατά την επιτέλεση του καθήκοντος τους.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα (σεμινάριo) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ (ARMS CONTROL CERTIFICATE) αφορά και απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
 • Στελέχη Κρατικών Υπηρεσιών Δίωξης και Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
 • Διευθυντές Ασφαλείας (Security Managers) Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)
 • Στελέχη και Υπαλλήλους ΙΕΠΥΑ (Security Officers)
 • Ιδιωτικούς Ερευνητές (Detectives, Private Investigators),
 • Μέλη Ομάδων Διάσωσης και Πολιτικής Άμυνας
 • Τεχνικούς Ασφαλείας Επιχειρήσεων, Βιομηχανιών, κλπ

Και φυσικά σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί ως ειδικός σε θέματα ελέγχου όπλων η να πλουτίσει τις γνώσεις του στα αντικείμενα του σεμιναρίου (βλ παρακάτω)

Στα μέλη (συνδρομητές) του EKEO που θα παρακολουθήσουν τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια θα χορηγηθεί:
Α) Επίσημο πιστοποιητικό/βεβαίωση επιτυχούς και επιμελούς παρακολούθησης [Πιστοποιητικό Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate)] στην Αγγλική που θα πιστοποιεί τις γνώσεις και την κατάρτιση τους.
Β) Εντελώς δωρεάν τα βραβευμένα βιβλία του EKEO σε θέματα Ελέγχου Όπλων (Έλεγχος Όπλων και Όπλα Εκφυλισμένου Ουρανίου και Ατυχήματα Πυρηνικών Όπλων) τα οποία πωλούνται στην αγορά στη συνολική τιμή των 50 Ευρώ και προλογίζονται/χαιρετίζονται από Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων, Ακαδημία Αθηνών και άλλους επίσημους.
Γ) Εντελώς δωρεάν Λογισμικό (software) υπολογισμού επιπτώσεων και διαχείρισης πυρηνικών, ραδιολογικών, χημικών και βιολογικών όπλων ενώ θα υπάρξει και σχετική επιμόρφωση χρήσης του.

Το πρόγραμμα του Πιστοποιητικού Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate) θα λειτουργήσει και στα Αγγλικά μέσω διαδικτύου για αλλοδαπούς που είναι μέλη (συνδρομητές) του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων και έτσι το πιστοποιητικό θα απονέμεται σε όλους στα Αγγλικά.
Τα σεμινάρια θα είναι αρχικά συνολικής διάρκειας έξι ωριαίων διαλέξεων που θα περιέχουν τα εξής γνωστικά αντικείμενα (με τυχαία σειρά και με την επιφύλαξη του διαθέσιμου χρόνου):

 • Όπλα Μαζικής Καταστροφής (Πυρηνικά, Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά)
 • Τραυματολογία Πυροβόλων Όπλων και Εκρήξεων (Εγχειρίδιο FBI)
 • Πυρομαχικά και Εκρηκτικές Ύλες
 • Αυτοσχέδιες Εκρηκτικές Συσκευές (Improvised Explosive Devices – IED)
 • Μη Θανατηφόρα Όπλα (Δακρυγόνα/Καπνογόνα Αέρια, Καταστολής Ταραχών, Ηλεκτροσόκ, Σπρέι, κλπ)
 • Νομοθεσία-Νομολογία περί Όπλων και Πυρομαχικών
 • Νομοθεσία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)
 • Θεμελιώδεις Νομικές Γνώσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)
 • Ψυχολογικές Επιχειρήσεις

Αν και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος/η να είναι (η να εγγραφεί) μέλος (συνδρομητής) του Κοινωφελούς Ερευνητικού Κέντρου EKEO για να λάβει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate) εντούτοις θα δοθεί κάποια σχετική προτεραιότητα στα μέλη (συνδρομητές) του ΕΚΕΟ χωρίς όμως να αποκλείονται τα μη μέλη αφού ενώ επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα υπόκειται στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι Καθηγητές που θα διδάξουν χωρίς αμοιβή στα σεμινάρια. Οι συνδρομές, δωρεές και χορηγίες στο EKEO καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα της επιστημονικής έρευνας και των κοινωφελών δράσεων του ιδρύματος ενώ κανείς από τα μέλη της Διοίκησης του EKEO δεν λαμβάνει η δεν έλαβε ποτέ καμία αμοιβή.
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) είναι αμιγώς επιστημονικό ίδρυμα, δεν έχει κάποια πολιτική απόχρωση/ιδεολογία και έχει μόνο κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητες που αφορούν όλους τους Έλληνες Πολίτες και γενικά όλη την ανθρωπότητα. Το ΕΚΕΟ δεν παρέχει έμμισθες εκπαιδευτικές υπηρεσίες αλλά επιμορφώνει δωρεάν τα μέλη της και όλους τους Έλληνες σε θέματα ελέγχου όπλων, δημόσιας και εθνικής ασφάλειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΕΟ για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.