πυρηνικά όπλα συστήματα ασφαλείας
Είναι φανερό οτι αν θέλει μια χώρα να τραβήξει την προσοχή ανακοινώνει πρόθεση να αποκτήσει η να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Στη συνέχεια παίρνει διεθνή βοήθεια σε συμβατικά όπλα η με τη μορφή χρημάτων. Δείτε τι έκανε το Πακιστάν, η Ινδία και τώρα η Σαουδική Αραβία απειλεί να πάρει πυρηνικά όπλα από το Πακιστάν. Επειδή όπως έχει γραφτεί σε βιβλία και αναλύσεις του EKEO τα πυρηνικά όπλα είναι φτηνά και εύκολα να κατασκευαστούν (φυσική και τεχνολογία 1945) αφού ακόμη και πάμφτωχες χώρες όπως το Πακιστάν έχουν, επειδή στα χωριά λέγαμε όταν ήμασταν σε δύσκολη θέση “…φύγε μην πάρω πέτρα…” , “…φύγε μη βγάλω το δίκανο…” μήπως είναι καιρός να θυμήσουμε στις μεγάλες δυνάμεις ότι αν αποδυναμωθεί η άμυνα μας λόγω της οικονομικής ύφεσης υπάρχουν και πολύ φτηνοί εξισορροπητές δυνάμεων; Σημειώσεις Πυρηνικών Όπλων (Ανωτάτη Σχολή Πολέμου)

Download (PDF, 2.47MB)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.