ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Το ΣΑΓΕ κατά την 7η /05 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση έκρινε ως ακολούθως:
1. Στο Στρατό Ξηράς
α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο Λεοντάρη Ηλία (τ. Διοικητής ΣΣΕ)
(2) Υποστράτηγο Οικονόμου Αλέξανδρο
(3) Υποστράτηγο Βελεγράκη Κωνσταντίνο (Διοικητής ΣΣΕ)
(4) Υποστράτηγο Γεωργίου Πέτρο
(5) Υποστράτηγο Ζαχαριάδη Νικόλαο
(6) Υποστράτηγο Ηλιόπουλο Ανδρέα

β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’:

(1) Υποστράτηγο Χασάπη Δημήτριο
(2) Υποστράτηγο Ντζιμάνη Γεώργιο
(3) Υποστράτηγο Σπανό Ευάγγελο

2. Στο Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου για πλήρωση κενής θέσης τον Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.