Απίστευτη καθυστέρηση υπάρχει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορούν τις αιτήσεις των φοιτητών ΑΕΙ ΤΕΙ για μετεγγραφές σε άλλο ΑΕΙ ΤΕΙ βάση των οικογενειακών του εισοδημάτων.Το EKEO παρατηρεί ότι μια νέα μορφή πανελλαδικών εξετάσεων έχει θεσμοθετηθεί πλέον στη μέση της ακαδημαϊκής χρονιάς και αφορά τις μεταγραφές των φοιτητών ΑΕΙ ΤΕΙ μόνο που πλέον όλα κρίνονται όχι από τα μόρια που θα συγκεντρώσουν αλλά από το εισόδημα της εικογένειας τους. Ο πίνακας του κατα κεφαλήν εισοδήματος της οικογένειας του υποψηφίου έχει πλέον αντικαστήσει τον πίνακα μορίων και βαθμολογίας και αξίζει τον κόπο να δούμε τον πίνακα εισοδημάτων βάσει των οποίων έγιναν οι μεταγραφές πέρισυ (2013) και έτσι μπορούμε να πάρουμε κάποια ιδέα για το τι θα περιμένουμε φέτος (ίσως και εντός του μηνός Μαρτίου).

Δίνουμε τον πίνακα με τις Βάσεις Μεταγραφών όπως τον έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις

Υπάρχουν σχολές που είχαν πολλές κενές θέσεις που δεν καλύφθηκαν είτε διότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον μετεγγραφών είτε διότι οι υποψήφιοι είχαν εισοδημα μεγαλύτερο από 7500 Ευρώ ανά άτομο της οικογένειας τους και δεν έγιναν δεκτοί. (πχ αρκετά τμήματα ΤΕΙ της επαρχίας, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) κλπ). Γενικά ακόμη και στα ΑΕΙ της επαρχίας δεν υπάρχει ενδιαφέρον φοιτητών για μετεγγραφή που μάλλον οφείλεται, εκτός από τον αραιό πληθυσμό, και στο γεγονός ότι οι φοιτητές της επαρχίας θέλουν να ζήσουν στις πόλεις. Ειδικότερα, όπου υπάρχει χαμηλή βάση εισοδήματος και δεν υπάρχει ενδιαφέρον τότε είτε πρόκειται για περιοχή χωρίς φοιτητές αυτής της σχολής είτε οι φοιτητές δεν θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους στην επαρχία.
Υπάρχουν σχολές που ο τελευταίος που εισήχθη είχε εισόδημα πολύ πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό από οπου φαίνεται ότι γενικά στις σχολές αυτές τα εισοδήματα των φοιτητών και γονέων είναι πολύ υψηλά (Νομικής Αθήνας, Ιατρικής Θεσσαλονίκης) ενώ υπήρχαν ειδικά κοινωνικά κριτήρια που εφαρμόσθηκαν ώστε να εισαχθούν άτομα με υψηλά εισοδήματα αλλιώς το όριο των 7500 δεν θα τους το επέτρεπε.
Πλήθος άλλων συμπερασμάτων βγαίνουν από τον πίνακα και συνιστούμε στους αναγνώστες του EKEO να κάνουν ταξινόμηση (sorting, δεξί κλίκ, sort κλπ) κάθε στήλη με αύξουσα/φθίνουσα τάξη προκειμένου να μελετήσουν τον πίνακα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.