Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, με μία σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής, η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών ονομάσθηκε αίθουσα «Αντιστράτηγου Όθωνα Κυριακόπουλου», διοικητού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, από το 1971 έως το 1973. Η ονομασία αποφασίσθηκε, ως ένδειξη τιμής προς τον γιό του αείμνηστου Αντιστρατήγου, κ. Πάνο Κυριακόπουλο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρει ως δωρεά στη Σχολή, στη μνήμη του πατέρα του, ηλεκτρονικό και πληροφοριακό εξοπλισμό, συμβάλοντας έτσι σημαντικά στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ευελπίδων, καθώς και στη βελτίωση της εν γένει πληροφοριακής υποστήριξης της Σχολής.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.