Ο Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος διδάσκει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (αποσπάσματα από τις διαλέξεις που δίνει στους Ευέλπιδες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.