Πληροφορίες για τον Πύραυλο Bora (Μπόρα) της Τουρκίας δίνει ο Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO) Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογών ΣΣΕ). Αναφέρονται επίσης τα επιστημονικά μαθήματα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (τομέας φυσικών επιστημών και εφαρμογών) που μπορούν να δημιουργήσουν τους αυριανούς πυραυλικούς επιστήμονες και γενικά οπλικούς επιστήμονες του Ελληνικού Στρατού. Το διάγραμμα αποτελεί ένα απλοϊκό διάγραμμα ενός πρωτόγονου πυραύλου ώστε να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος από κάθε πολίτη.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.