Το βίντεο αναλύει το λογισμικό FIRST που χρησιμοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) για τον υπολογισμό των επιπτώσεων συμβατικών εκρήξεων αυτοσχέδιων εκρηκτικών συσκευών και τη λήψη μέτρων ασφαλείας. Η ανάλυση αποτελεί επιγραμμικό σεμινάριο (webinar) – Πιστοποιητικό Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.