Οι τρομοκράτες συχνά επιλέγουν να φορτωθούν εκρηκτικά και να προσεγγίσουν το στόχο τους προκαλώντας έκρηξη συνήθως ανάμεσα σε ανθρώπους η κοντά σε στόχους υψηλής επικοινωνιακής αξίας. Στο παρόν επιγραμμικό σεμινάριο (webinar), με τη χρήση του λογισμικού FIRST που χρησιμοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ) προσομοιώνουμε μια τέτοια έκρηξη σε γνωστές περιοχές της Ελλάδας, μελετούμε τις επιπτώσεις της έκρηξης, τις ζώνες επικινδυνότητας και προτείνουμε μέτρα προστασίας και διαχείρισης του κινδύνου. Το webinar θα προβληθεί ζωντανά στο youtube και μπορούν να το παρακολουθούν οι πολίτες και να κάνουν ερωτήσεις. Το σεμινάριο είναι πειραματικό από τα πρώτα δοκιμαστικά ζωντανά επιγραμμικά σεμινάρια του ΕΚΕΟ και παρακαλούμε για την επιείκεια σας.

Μετά από θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του ΓΕΣ και ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης ΣΣΕ, της Κοσμητείας ΣΣΕ και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ΣΣΕ χορηγήθηκε άδεια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στον Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο να διδάξει χωρίς αμοιβή στα δωρεάν σεμινάρια του ΕΚΕΟ ενώ αναμένεται να διδάξουν δωρεάν και άλλοι Διδάσκοντες/Διδάκτορες Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, Πανεπιστημίων, Ειδικοί Επιστήμονες κλπ. Όποιος πολίτης είναι ειδικός σε κάποιο θέμα άμυνας και ασφάλειας (βλ γνωστικά αντικείμενα EKEO) και επιθυμεί να δώσει δωρεάν σεμινάριο ζωντανά στο διαδίκτυο προς όφελος των πολιτών και για την επιμόρφωση της κοινής γνώμης τότε θα πρέπει να ετοιμάσει ένα αρχείο PowerPoint μαζί με το κείμενο της παρουσίασης και να το υποβάλλει στο EKEO μαζί με το βιογραφικό του (δεν χρειάζεται βιογραφικό για τα μέλη του ΕΚΕΟ η για άτομα που είναι ήδη γνωστά στο ΕΚΕΟ και επικοινωνούν με το Διευθυντή του). Aν γίνει δεκτή η πρόταση του διαλέκτη τότε το ΕΚΕΟ θα ανακοινώσει τη διάλεξη δημόσια, θα την προβάλλει στις διαδικτυακές του δομές (ιστοσελίδες, κανάλι, facebook, google+ κλπ) και στα ΜΜΕ, θα συνδεθεί με το διαλέκτη μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΕΟ (από το σπίτι του η το γραφείο του) και θα εκπέμψει ζωντανά στο youtube το επιγραμμικό σεμινάριο (webinar). Μετά τη λήξη του επιγραμμικού σεμιναρίου (webinar) αυτό θα παραμείνει αναρτημένο ως βίντεο του Youtube ώστε να το παρακολουθούν στο μέλλον όλοι οι Έλληνες. Επίσης σε πιο σύνθετη διαδικασία το ΕΚΕΟ μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα μέχρι με δέκα συνομιλητές οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση η να παρουσιάζουν όλοι/ες μαζί το έργο του.
Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες και αποκτήστε το Πιστοποιητικό Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.