Διδασκαλία στη ΣΣΕ – Μια καλή εισαγωγή στις επιπτώσεις πυρηνικών όπλων από τα εισαγωγικά μαθήματα οπλικών επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (λόγω επικαιρότητας)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.