Εκρήξεις: Ελεύθερες εναέριες, εναέριες και επιφανειακές. Οι τρεις κατηγορίες μη περιορισμένων εκρήξεων αναλύονται στα πλαίσια των μαθημάτων οπλικών επιστημών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (απόσπασμα διάλεξης)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.