Στο βίντεο οι Ευέλπιδες διδάσκονται τις επιπτώσεις και την ασφάλεια των στρατιωτικών εκρηκτικών υλών (ΤΝΤ) με τη χρήση διαβαθμισμένου λογισμικού που έχει χορηγηθεί ειδικά για τους υπολογιστές του EKEO από στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ . Ειδική αναφορά γίνεται στην πιθανή τρομοκρατική τους χρήση είτε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις (booby traps) είτε από τρομοκρατικές ομάδες σε αστικό περιβάλλον.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.