Βίντεο: Απόρρητη στρατιωτική έρευνα που οδήγησε στη βελτίωση των όλμων παρουσιάζεται στους Ευέλπιδες στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος “Οπλικές Επιστήμες”. Στο απόσπαμα περιγράφεται σύντομα μια παλαιότερη απόρρητη έρευνα που οδήγησε στην αντικατάσταση του εκρηκτικού ΤΝΤ στους όλμους 60 χιλιοστών από το νέο εκρηκτικό Composition B διότι παρουσίασε στα πειράματα αυξημένη καταστροφικότητα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.