Βίντεο: Ο βαλλιστικός πύραυλος Scud και οι πύραυλοι Patriot (ως αντιβαλλιστική άμυνα ) αναλύονται στους Ευέλπιδες στα πλαίσια του μαθήματος “Οπλικές Επιστήμες” της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Αναφέρονται επίσης οι πυρηνικοί αντιβαλλιστικοί πύραυλοι του παρελθόντος. Το βίντεο αποτελεί ένα μικρό απόσπασμα από τη διδασκαλία του Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.