Βίντεο: Τα Βλήματα 105 χιλιοστών (105 mm) που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός αναλύονται στο απόσπασμα διάλεξης στρατιωτικών επιστημών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.