Βίντεο: Οι Ευέλπιδες διδάσκονται ένα θεμελιώδη κανόνα υπολογισμού των επιπτώσεων ωστικού κύματος κάθε επιφανειακής έκρηξης με βάση τις επιπτώσεις (ζώνες κινδύνου) μιας επιφανειακής έκρηξης ενός κιλού ΤΝΤ. Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζονται οι αποστάσεις θραύσης απλών κρυστάλλων, θραύσης ωτικών τυμπάνων και απόλυτης θνησιμότητας για κάθε ποσότητα εκρηκτικής ύλης που εκρήγνυται στην επιφάνεια του εδάφους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.