Στη Βαλλιστική εξέταση – ανάλυση (πχ Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη) πολύ συχνά συναντάμε το φαινόμενο του εξοστρακισμού της βολίδας πάνω σε μια επιφάνεια. Βασικές παράμετροι είναι το είδος της βολίδας (γεωμετρία, υλικό), η ταχύτητα της βολίδας, το υλικό και η γεωμετρία της επιφάνειας κλπ. Έτσι λοιπόν ο εξοστρακισμός των βολίδων πλήρους μεταλλικού περιβλήματος (full metal jacket) είναι πιο συχνός και εύλογος σε σχέση με τις βολίδες μολύβδου. Επίσης η γωνία ανάκλασης είναι φανερό ότι θα είναι αύξουσα συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης της βολίδας. Όλα αυτά αναλύονται καλά σε βιβλία εξωτερικής βλητικής και το EKEO μελετά συχνά το φαινόμενο αυτό με ειδικό λογισμικό του Αμερικανικού Στρατού ενώ ο Διευθυντής του EKEO χρησιμοποιεί το λογισμικό αυτό τόσο στη διδασκαλία των οπλικών επιστημών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων όσο και σε δικαστικές πραγματογνωμοσύνες αν παραστεί ανάγκη. Στο βίντεο βλέπουμε ένα καλό πείραμα των mythbusters όπου διακρίνουμε ότι ο εξοστρακισμός μιας βολίδας στην άσφαλτο σε μικρές σχετικά γωνίες πρόσπτωσης (~16 μοίρες) έχει ακόμη μικρότερη γωνία ανάκλασης (~10 μοίρες) ενώ σε μια μεγάλη γωνία πρόσπτωσης η γωνία ανάκλασης είναι συγκρίσιμη. Επίσης από το πείραμα φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια ενέργειας της βολίδας που μετατρέπεται ασφαλώς σε θερμότητα και κινητική ενέργεια της επιφάνειας του δρόμου (πχ στη μικρή γωνία η ταχύτητα πρόσπτωσης/πρόσκρουσης είναι 1200 fps ενώ η ταχύτητα ανάκλασης/εξοστρακισμού είναι 962 fps).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.