Σχέδια δημιουργίας ανοικτής στρατιωτικής γραμμής μεταξύ των αεροπορικών δυνάμεων της Νότιας Κορέας και της Ρωσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία είσοδος στις ζώνες ταυτοποίησης της εναέριας άμυνας, ωθούνται και από τις δύο χώρες. Επίσης, εξετάζεται η δημιουργία μιας ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής μεταξύ των αεροπορικών δυνάμεων της Νότιας Κορέας και της Κίνας. Ο λόγος για τέτοιες ενέργειες θα μπορούσε να είναι η είσοδος τόσο των Κινέζικων όσο και των Ρωσικών αεροσκαφών στην αναγνώριση αεροπορικής άμυνας της Κορέας 25 και 13 φορές αντίστοιχα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.