Η πολυεθνική ναυτική άσκηση Pacific Vanguard θα συμβεί στα ύδατα κοντά στο Guam και οι ασκήσεις θα συνεχιστούν για 9 ημέρες. Θα λάβουν μέρος τα πο