Δώστε υποτροφίες στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Σωμάτων Ασφαλείας προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΕΚΠΑ) και να εκπονήσουν μελέτη σχετική με την υπηρεσία τους!

Σε αντίθεση με τους φοιτητές και αποφοίτους των Πανεπιστημίων οι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε υποτροφίες και κληροδοτήματα. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ) ως επιστημονικό κέντρο που σύμφωνα με το καταστατικό του χορηγεί υποτροφίες αναζητά φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να χορηγήσουν υποτροφίες σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα σχετικά με τη υπηρεσία τους και ιδιαίτερα σε θέματα Διεθνούς, Εθνικής και Δημόσιας Ασφάλειας.

Η υποτροφία αφορά κυρίως στην απόκτηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης και κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ (e-learning) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (και την εκπόνηση μελέτης σχετικής με την υπηρεσία ) η οποία θα φέρει το όνομα η τον τίτλο του χορηγού της υποτροφίας που μπορεί να είναι όνομα φυσικού η νομικού προσώπου. Ως εξής:

Υποτροφία ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Υποτροφία στη μνήμη του/της ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Υποτροφία Νομικού Προσώπου (Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου) (πχ Υποτροφία Δήμου/Περιφέρειας/……, Υποτροφία Υπουργείου…., Υποτροφία Ιδρύματος… Υποτροφία Εταιρίας….. κλπ)

Η υποτροφία θα ανακοινωθεί/προκηρυχθεί δημόσια, θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ κλπ στο διαδίκτυο καθώς και σε κάθε πρόσφορο ΜΜΕ.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή (Καθηγητών ΑΕΙ/ΑΣΕΙ η/και Ανωτάτων Αξιωματικών ΕΔ και ΣΑ ε.α. και φυσικά και τον ίδιο το χορηγό) με Πρόεδρο τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο (Αν.Κοσμήτορα, Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών και Διευθυντή τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) ενώ τα κριτήρια και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια καθώς και το όνομα των υποτρόφων και των χορηγών τους. Οι υπότροφοι μαζί με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο πανεπιστήμιο Αθηνών θα εκπονήσουν και μια μελέτη με επιβλέποντα τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο των προγραμμάτων επιστημών ασφαλείας Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο (η άλλο μέλος ΔΕΠ ΑΣΕΙ της επιστημονικής του ομάδας) η οποία στη συνέχεια θα κατατεθεί μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης (υπογεγραμμένο από τον κ. Αντιπρύτανη ΕΚΠΑ και τον ως άνω Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο) στην υπηρεσία τους προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν ως προσόν στις υπηρεσιακές κρίσεις.

Η κάθε υποτροφία αντιστοιχεί στα πλήρη δίδακτρα του υποτρόφου στελέχους τα οποία σύμφωνα με το Μνημόνιο ΓΕΕΘΑ-ΕΚΠΑ είναι μειωμένα κατά 30% για τα στελέχη και τους οπλίτες. Ομοίως για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας υπάρχουν εκπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα του e-learning του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΕΚΠΑ.

Για παράδειγμα μια υποτροφία στελεχών στο πρόγραμμα/πιστοποιητικό CBRNE Security Management (Επιστημονικός Διευθυντής Ασφαλείας) που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έχει ως δίδακτρα 600 ευρώ ενώ με την έκπτωση 30% του μνημονίου ΓΕΕΘΑ ΕΚΠΑ τα δίδακτρα (δηλαδή η υποτροφία) θα είναι 420 ευρώ. Αντίστοιχα για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας έχει ήδη προβλεφθεί έκπτωση 15% και άρα η υποτροφία (δίδακτρα) θα είναι 510 ευρώ.

Μετά την αξιολόγηση και την έγκριση της υποτροφίας (δίδακτρα) ο χορηγός της υποτροφίας σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο των προγραμμάτων επικοινωνεί με τη γραμματεία του e-learning του ΕΚΠΑ και καταθέτει το ποσό της υποτροφίας (δίδακτρα) του στελέχους απευθείας στο λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ΕΚΕΟ και ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος δεν εμπλέκονται καθόλου στη διακίνηση του ποσού της υποτροφίας και στην πραγματικότητα ο χορηγός πληρώνει (με την έγκριση του στελέχους και της επιτροπής αξιολόγησης/απονομής της υποτροφίας) απευθείας τα δίδακτρα του στελέχους στο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ.

Τα κριτήρια επιλογής υποτρόφου μπορεί να καθοριστούν από τον χορηγό της υποτροφίας (πάντα σε συνεννόηση με τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο ώστε να έχουν το ανάλογο κύρος ως κριτήρια υποτροφιών) και μπορεί να καθορίζουν συγκεκριμένο κλάδο και ειδικότητα ΕΔ και ΣΑ, να αναφέρονται σε στελέχη που προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή η έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βιογραφικού. Οι χορηγοί της υποτροφίας μπορεί ακόμη και να καθορίζουν τον τίτλο της επιστημονικής μελέτης του στελέχους ώστε να καλύπτει και θέματα που ενδιαφέρουν τους χορηγούς (πάντα όμως σχετική με την υπηρεσία του στελέχους ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν στις κρίσεις).

Οι χορηγοί των υποτροφιών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα ενισχύσουν την Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας ένα γεγονός που θα τους αναγνωριστεί δημόσια. Το ΕΚΕΟ θα τους χορηγήσει επίσημο πιστοποιητικό χορηγού υποτροφίας στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ενώ θα υπάρξει μέγιστη προβολή τους στο διαδίκτυο σε όλα τα μέσα που διαθέτει το ΕΚΕΟ. Επίσης οι χορηγοί (μαζί με τα στελέχη που έλαβαν τις υποτροφίες) θα προσκληθούν σε δημόσιες εκδηλώσεις όπου θα αναφερθεί το όνομα τους και θα αναγνωριστεί η προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (που έχουν σοβαρό ενδιαφέρον και πρόθεση χορηγίας) μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Director@ArmsControl.gr) με τα στοιχεία τους και την ρητή εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί τους για τη σύνταξη και προκήρυξη της υποτροφίας.

Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (Αν. Κοσμήτορας, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, Διευθυντής τΦΕΕ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) – Διευθυντής Κέντρου Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.