Ποιος τελικά θέλει να καταστρέψει το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία; Οι επιπτώσεις καταστροφής πυρηνικού αντιδραστήρα στην Ουκρανία αναλύονται από τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλίος (με τη βοήθεια δορυφορικών χαρτών)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.