Αναστολή Απέλασης Αλλοδαπών που καταγγέλουν τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις – Ανάλυση Αντιτρομοκρατικού Νόμου: Μονόλυκος Τρομοκράτης (Lone Wolf) vs Τρομοκρατική Οργάνωση: Έννοιες, Ποινές, Δομή, και ευνοϊκές ρυθμίσεις για την απέλαση αλλοδαπών που καταγγέλουν τρομοκρατικές οργανώνεις και που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Για τα άτομα αυτά που καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση (όχι απαραίτητα εις βάρος τους), η απέλλαση αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραμονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών (ΠΚ, παρ. 4 του αρ. 187Γ). Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.