Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Οπλίτες Θητείας
Οι κρίσεις και αξιολόγηση Αξιωματικών και γενικά στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων στηρίζονται στα προσόντα τους και φυσικά και στην επιμόρφωση τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης των στελεχών ενόπλων δυνάμεων το ΓΕΕΘΑ συνεργάζεται με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του μνημονίου ΓΕΕΘΑ ΕΚΠΑ [δείχνω φωτογραφίες υπογραφής μνημονίου] για την επιστημονική επιμόρφωση και κατάρτιση σας με ειδικά προνόμια και εκπτώσεις στο κέντρο δια βίου μάθησης του πανεπιστημίου. Εκατοντάδες προγράμματα και πιστοποιητικά επιμόρφωσης και κατάρτισης είναι πλέον στη διάθεση σας προκειμένου να ενισχύσετε το βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές. Ιδιαίτερα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κορυφαία καινοτομία αποτελεί όμως και το γεγονός της συμφωνίας ΓΕΕΘΑ και του e-learning του ΕΚΠΑ για την εκπόνηση μελέτης σχετική με την υπηρεσία σας στο τέλος κάθε επιμορφωτικού προγράμματος. Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε επιστολή του ΓΕΕΘΑ προς το e-learning του ΕΚΠΑ «…Η εκπόνηση μελέτης σχετική με την υπηρεσία θα συμβάλλει στην προσωπική επιμόρφωση των Στελεχών ΕΔ και στη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης!». Ήδη το ΓΕΕΘΑ ενημέρωσε υπηρεσιακά όλα τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη δυνατότητα αυτή [αναρτώ έγγραφα].
Θεωρούμε λοιπόν πλέον προφανές ότι η εκπόνηση μελέτης σχετικής με την υπηρεσία των Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να αποτελεί ουσιαστικό προσόν που πρέπει να λαμβάνεται επικουρικά υπ’ όψη στην αξιολόγηση των προσόντων των Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων αφού στο νόμο περί ιεραρχίας και εξέλιξης [αναρτώ screenshot του νόμου] (ν.3883/2010) στο άρθρο 29 αναφέρονται τα κριτήρια προαγωγών και μάλιστα στην παρ.3.γ.1 και παρ. 3.γ.2 αναφέρεται ότι λαμβάνονται υπόψη επικουρικά τα εξής: (α) Συγγραφικό Έργο (άρθρα, μελέτες) που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας, (β) Εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Η επιστημονική αυτή μελέτη σχετική με την υπηρεσία σας μπορεί να ξεκινήσει με την εγγραφή σας ενώ παράλληλα θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε ατομικά είτε συλλογικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του e-learning. Η μελέτη θα κατατεθεί για αξιολόγηση και έγκριση από επιστημονική επιτροπή Καθηγητών ΑΕΙ και ΑΣΕΙ με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στη συνέχεια θα σας αποσταλεί σχετική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της μελέτης αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της θα μπορείτε αν θέλετε να παρουσιάσετε και να δημοσιεύσετε τη μελέτη αυτή και σε ημερίδες και συνέδρια ενισχύοντας περισσότερο έτσι το κύρος και τη σημασία της για το βιογραφικό σας.

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Οπλίτες Θητείας

Σας καλούμε στα προγράμματα του e-learning του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να λάβετε πιστοποιητικά επιμόρφωσης υψηλού κύρους και να εκπονήσετε μαζί μας τη σχετική με την υπηρεσία σας επιστημονική μελέτη ενισχύοντας έτσι το βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σας περιμένουμε!

Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος
Αν. Κοσμήτορας, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών (ΣΣΕ)
Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών (ΣΣΕ)
Διευθυντής Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (ΕΚΕΟ)
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Επιστημών Ασφαλείας (ΕΚΠΑ)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.