Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ως επιβλέπων καθηγητής των επιστημονικών υπηρεσιακών μελετών του μνημονίου ΓΕΕΘΑ-ΕΚΠΑ θα ήθελα να συγχαρώ δημοσίως τα πρώτα στελέχη που ολοκλήρωσαν τη συγγραφή της μελέτης τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαβιβάζω πλέον το κείμενο της μελέτης όλων των στελεχών στο αρμόδιο όργανο κρίσης/αξιολόγησης του e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών εισηγούμενος την θετική τελική κρίση της και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της μελέτης. Στη συνέχεια τα στελέχη μπορούν να καταθέσουν τη βεβαίωση αυτή μαζί με το κείμενο της μελέτης στην υπηρεσία τους προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν στα επικουρικά ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στο σχετικό νόμο περί προαγωγών και εξέλιξης. Επισημαίνω ότι στην περίπτωση που οργανωθεί συνέδριο σχετικό με τις Επιστήμες Άμυνας και Ασφάλειας μπορείτε να παρουσιάσετε τη μελέτη αυτή προκειμένου να ενταχθεί στα πρακτικά του συνεδρίου και να αποτελέσει ένα ακόμη ουσιαστικό προσόν προαγωγής και εξέλιξης. Θερμά Συγχαρητήρια!
Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος, Αν. Κοσμήτορας ΣΣΕ, Διευθυντής ΕΚΕΟ

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.