Αρχείο για την κατηγορία “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”


Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σωματοφύλακας Υπηρεσίες Ασφαλείας

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

EKEO’s network of private investigators (private detectives) in Greece, Cyprus and the Balkans is second to none. We certify, coordinate, supervise and monitor a fine network of private investigators who utilize a scientific process of analysis, experience and action to provide professional investigative services to their clients in a reliable and expeditious manner. Our team of veteran professionals possess the requisite educational and professional backgrounds and have demonstrated a track record of success in the following areas: (a) Locating Missing People, (b) Fraud Intervention, Discovery and Recovery (c) Counter Surveillance Services, (d) Real Estate Fraud and Scams, (e) Reliable Evaluation of Struggling or Distressed Companies. Contact EKEO now to employ the best private investigators in Greece, Cyprus and the Balkans. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Είστε Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και θέλετε να αξιολογηθείτε, να πιστοποιηθείτε και να ενταχθείτε στο δίκτυο των ΙΕΠΥΑ που αξιολογεί και επιβλέπει επιστημονικά το EKEO ως μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC); Αν θεωρείτε ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και είστε πρόθυμοι να αξιολογηθείτε και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα υπό τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αυτή τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Το ίδρυμα μας μπορεί να σας αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφεύγουν σε μας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα. Κάθε ΙΕΠΥΑ που εντάσσεται στο πρόγραμμα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης-Ελέγχου-Επιμόρφωσης-Προβολής, καθίσταται ενεργό μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την δική της ιστοσελίδα παρουσίασης στο EKEO, Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »