Ετικέτα: «έκπτωση»

Όσοι νομίζουν ότι όποιος καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο επιβάλλεται αυτοδίκαιη έκπτωση αυτό σημαίνει ότι εκπίπτει ο Δημόσιος Υπάλληλος από τη θέση του αυτοδίκαια κάνουν λάθος. Διαβάστε τι αποφάσισε το ΣΤΕ που αποδεικνύει ότι ούτε το ΣΤΕ δεν είναι σίγουρο τι πρέπει να γίνει όταν οι ποινές επιβάλλονται με αναστολή (όπως συνήθως). ΣΤΕ Α 3263/2012 (Γ)->7μ Παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας και κυμαινομένης νομολογίας το ζήτημα αν η Διοίκηση κωλύεται να εκδόσει τη διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως λόγω ποινικής καταδίκης αν παρέλθει επιτυχώς ο χρόνος αναστολής εκτελέσεως της ποινής για αδίκημα που συνεπάγεται των αυτοδίκαιη έκπτωση. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »