Ετικέτα: «Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών»

Το ΣΑΓΕ κατά τη 5η συνεδρίαση της 2 Mαρτίου 2015, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο Θωμαΐδη Δημήτριο
(2) Υποστράτηγο Μαυράκη Ιωσήφ
(3) Υποστράτηγο Μπαλαφούτη Δημήτριο
(4) Υποστράτηγο Μεϊμάρη Μενέλαο

β. ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία’’ τους:

(1) Υποστράτηγο Βλάχο Κωνσταντίνο
(2) Υποστράτηγο Βούλγαρη Γεώργιο Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Το ΣΑΓΕ κατά την 7η /05 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση έκρινε ως ακολούθως:
1. Στο Στρατό Ξηράς
α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο Λεοντάρη Ηλία (τ. Διοικητής ΣΣΕ)
(2) Υποστράτηγο Οικονόμου Αλέξανδρο
(3) Υποστράτηγο Βελεγράκη Κωνσταντίνο (Διοικητής ΣΣΕ)
(4) Υποστράτηγο Γεωργίου Πέτρο
(5) Υποστράτηγο Ζαχαριάδη Νικόλαο
(6) Υποστράτηγο Ηλιόπουλο Ανδρέα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »