Ετικέτα: «Έλληνες Εξωτερικού»

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων της κατηγορίας τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, καθώς και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού, υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2010. Ανασυγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε τον πίνακα δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν. 1351/83, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, που είναι Έλληνες-ίδες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων Κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »