Ετικέτα: «Έξυπνα τηλέφωνα στο πεδίο της μάχης»

Οι Αμερικανοί στρατιώτες δοκιμάζουν τα έξυπνα τηλέφωνα στο πεδίο της μάχης. Μεταδίδουν πληροφορίες, επικοινωνούν μεταξύ τους, εντοπίζουν στόχους κλπ. Συχνά τα τηλέφωνα αυτά αντικαθιστούν τις συμβατικές μορφές μετάδοσης πληροφοριών στην εμπόλεμη ζώνη.

YouTube Preview Image

Comments Κανένα σχόλιο »