Ετικέτα: «ΑΕΙ»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Άσχημα νέα για τους καθηγητές των ΑΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών ΑΣΕΙ οι οποίοι είχαν την ελπίδα της επιστροφής των φόρων που πλήρωναν τόσα χρόνια εξαιτίας της φορολόγησης του ερευνητικού επιδόματος. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ 1026/2013 (Β’ , 7μ) ισχύουν τα εξής: “Περαιτέρω, το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, που κατά τον ν. 2530/1997 καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ούτε κατά νόμο ούτε από την φύση του καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών στις οποίες τα μέλη αυτά υποβάλλονται για την εκπλήρωση του λειτουργήματός τους, παρά τους χορηγείται ως ενίσχυση και ως κίνητρο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, που αποτελεί ένα εκ των βασικών τους καθηκόντων. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Κάθε παρανομία και παρατυπία που παρατηρούν οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα, οτιδήποτε πληροφορούνται αναφορικά με τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτούς καθηκόντων. Ως «δημόσιοι υπάλληλοι» νοούνται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους σαφώς υπάγονται και οι διοικητικοί υπάλληλοι των Α.Ε.Ι., συνεπώς και του Ε.Μ.Π. Η ανακοίνωση Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ζητούνται καθηγητές, πανεπιστημιακά φροντιστήρια, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, ΕΑΠ, ΑΕΙ, ΤΕΙ Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Hellenic Tutors Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Πτυχιακές Εργασίες Διπλωματικές Εργασίες Διατριβές Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πανεπιστημιακή Αστυνομία στην Ελλάδα – Μήπως ήρθε η ώρα;