Ετικέτα: «Ακίνητη Περιουσία Υπουργείων»

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ διαθέτουν 13 ακίνητα ανά την επικράτεια, η αξία των οποίων δεν δύναται να αποτιμηθεί. Ωστόσο, βρίσκεται στη διάθεση του κ. Βουλευτή έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών που αφορά στην αποτίμηση της αξίας τους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »