Ετικέτα: «αμερικανοελληνικό ινστιτούτο»

Nick Larigakis

Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο (American Hellenic Institute), που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, έδωσε στη δημοσιότητα 25σελιδη έκθεση στην οποία αναπτύσσονται οι στόχοι της δραστηριότητάς του για το 2010 και η πολιτική που ακολουθεί σε ένα έκαστο των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντός του.

Σε εισαγωγικό σημείωμα ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Nick Larigakis επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικά συμφέροντα τόσο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η έκθεση εξετάζει πολιτικές που ακολουθεί το ΑΗΙ έναντι των κυριοτέρων Ελληνοαμερικανικών θεμάτων μέσα από το πρίσμα του τι εξυπηρετεί καλύτερα το καλώς νοούμενο Αμερικανικό συμφέρον. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »