Ετικέτα: «αναβολή στράτευσης»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Αναβολή στράτευσης δίνεται πλέον και στους φοιτητές των Κολεγίων σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που εντάχθηκε σε πρόσφατο νόμο. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος στρατεύσιμος να έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Αίτηση.

2.  Αντίγραφα των τίτλων σπουδών ή πιστοποιήσεις των αρμοδίων ελληνικών ή αντιστοίχων αλλοδαπών Αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »