Ετικέτα: «Ανθρωπιστικές Οργανώσεις»

Η Ερευνήτρια του Κέντρου Ελέγχου Όπλων Δρ. Ιωάννα Λεκέα αναλύει τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις υπό το πρίσμα της θεωρίας του Δίκαιου Πολέμου: Η συζήτηση γύρω από τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις γνωρίζει στις μέρες μας μεγάλη άνθιση. Τα κύρια ερωτήματα αφορούν το πότε μία επέμβαση είναι νομικώς και ηθικώς δικαιολογημένη, καθώς και ποια στρατιωτικά μέσα (και σε τι βαθμό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση της ανθρωπιστικής επέμβασης. Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »