Ετικέτα: «αποτελέσματα Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων»

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από τη ΣΣΕ ανακοινώθηκε η κατάστασταση των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί η απορρίπτονται ανάλογα με τα προσόντα τους και τα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλλαν.  Διαβάστε εδώ τους σχετικούς καταλόγους (Απορριπτέων και Δεκτών). Οι υποψήφιοι που θέλουν περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Comments Κανένα σχόλιο »