Ετικέτα: «αστυνομικές σχολές»

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ), όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60). Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της ΣΙΡ, κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Στρατιωτικές Σχολές Αστυνομικές Σχολές Μειώσεις Απολύσεις Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ελληνική Πολιτοφυλακή Πολιτοφύλακες Αθήνα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιθέσεις κατά δοκίμων των Αστυνομικών Σχολών (Αξιωματικοί, Αστυφύλακες);

Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βάσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 – Αδικαιολόγητο άγχος για τους μαθητές και τους γονείς τους

Βάσεις Στρατιωτικών Σχολές Σχολή Ευελπίδων Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών – Σύντομα κοντά στις βάσεις Ιατρικής

ΑΣΕΙ ΑΕΙ Πανεπιστήμια Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές – Θετική η Τεχνολογική Κατεύθυνση;