Ετικέτα: «βιογραφικό Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ»

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων σύμφωνα με το καταστατικό του ως Κοινωφελές Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας i.e. , άρθρο 2 παρ.ιβ και παρ. ιγ του  Ν. 3653/2008)  παρακαλουθεί και ελέγχει την πιστή τήρηση των νόμων περί εξοπλιστικών προγραμμάτων Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »