Ετικέτα: «ΔΕΑ»

ΥΕΑ Υποψήφιοι Έφεδροι ΑξιωματικοίΥΕΑ, ΔΕΑ: Για την κάλυψη των αναγκών σε στελέχη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο καθιερώθηκε ο θεσμός του Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ). Οι ΔΕΑ λόγω του ποσοστού που κατέχουν στο συνολικό αριθμό των στελεχών του Στρατού, επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και τη λειτουργικότητα των Μονάδων. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ): Η χορήγηση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους ΔΕΑ δεν προβλέπεται ρητά σε καμία διάταξη νόμου. Τα εν λόγω επιδόματα καταβάλλονταν για πολλά έτη ως συμπλήρωμα του μηνιαίου μισθού τους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »