Ετικέτα: «Δημόσιες Συμβάσεις»

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο νόμου «Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) – Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »