Ετικέτα: «διαγωνισμοί»

Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, με έδρα το Στεφανοβίκειο Ν. Μαγνησίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Διαβάστε την προκήρυξη

Comments Κανένα σχόλιο »

Η Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ), με έδρα το Χαϊδάρι, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Διαβάστε την προκύρηξη

Comments Κανένα σχόλιο »

Η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ), με έδρα την Αθήνα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Διαβάστε την προκήρυξη

Comments Κανένα σχόλιο »

Το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) 307 Τεχνικού Συγκροτήματος Υποστηρίξεως Αεροπορικού Υλικού, με έδρα το Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Διαβάστε την προκήρυξη

Comments Κανένα σχόλιο »

Από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοίδη και τον υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο αυξάνονται κατά 500 οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών. Οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων και περιπολιών Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Π.Η.Υ.) του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 1256/82, 1943/91 και 2026/92 καθώς και την Π.Δ. 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ προκηρύσσει θέσεις διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για τη κάλυψη αναγκών διδασκαλίας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2010 μέχρι Ιούλιο 2011 (δύο (2) εξάμηνα).

Προκήρυξη πρόσληψης, αίτηση πρόσληψης

Comments Κανένα σχόλιο »