Ετικέτα: «διαγωνισμός ειδικών φρουρών»

Πεντακόσιοι νέοι ειδικοί φρουροί θα προσληφθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις απαιτήσεις τις προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά μέχρι και την 13-09-2010. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »