Ετικέτα: «Διορισμοί στο Δημόσιο»

Στις 24-7-2008 εκδόθηκε στο τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π η υπ΄αριθμόν 6Κ/2008 προκήρυξη με Φ.Ε.Κ. 362/24-07-2008 για πλήρωση 531 θέσεων τακτικού προσωπικού σε διάφορους τομείς του Δημοσίου εκ των οποίων οι 394 θέσεις αφορούσαν τη στελέχωση Τεχνικού Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Η πρόσφατη εγκύκλιος Ραγκούση που πάγωσε όλους τους διορισμούς στο Δημόσιο δεν αφορά τα ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ. Σε καμία περίπτωση η υπάρχουσα νομοθεσία περί περιορισμού των προσλήψεων δεν αφορά τις Ανώτατες Σχολές της Ελλάδας όπως θα αποδείξουμε με απλή αναφορά στους υπάρχοντες νόμους. Άρα οι διορισμοί στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές δεν πρέπει να παγώσουν στο ΥΠΕΘΑ. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »