Ετικέτα: «Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους»

Από 14 έως 18 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του ΑΤΑ, της ΔΑΥ και ΔΑΕ οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ). Σκοπός της είναι η ανάπτυξη θετικού πνεύματος πρόληψης των Ατυχημάτων διαμορφώνοντας τη νοοτροπία μέσω της καλλιέργειας “Παιδείας” ΑΠΕ και ταυτόχρονα ενθαρρύνοντας την ευγενή άμιλλα μεταξύ του προσωπικού της ΠΑ. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »