Ετικέτα: «ειδικό ερευνητικό επίδομα»

Άσχημα νέα για τους καθηγητές των ΑΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών ΑΣΕΙ οι οποίοι είχαν την ελπίδα της επιστροφής των φόρων που πλήρωναν τόσα χρόνια εξαιτίας της φορολόγησης του ερευνητικού επιδόματος. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ 1026/2013 (Β’ , 7μ) ισχύουν τα εξής: “Περαιτέρω, το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, που κατά τον ν. 2530/1997 καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ούτε κατά νόμο ούτε από την φύση του καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών στις οποίες τα μέλη αυτά υποβάλλονται για την εκπλήρωση του λειτουργήματός τους, παρά τους χορηγείται ως ενίσχυση και ως κίνητρο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, που αποτελεί ένα εκ των βασικών τους καθηκόντων. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »