Ετικέτα: «Εισαγωγή Ελλήνων Εξωτερικού»

1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν. 1351/83, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, που είναι Έλληνες-ίδες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων Κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »