Ετικέτα: «εκρηκτικός φάκελος»


Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

εκρηκτικός φάκελος παγιδευμένος φάκελος βόμβα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκρηκτικός Φάκελος – Επιστολή Βόμβα (Βασικές αρχές)

Ο Ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων Δημοσθένης Γιαννησόπουλος στην παρούσα μελέτη συγκεντρώνει συνοπτικά τα βασικότερα σημεία που πρέπει να προσέξει κάθε άτομο που ενδέχεται να έρθει σε επαφή με κακόβουλα δέματα και πακέτα. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, προέρχονται από ανοιχτές πηγές και χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και διαύγεια. Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που ακολουθούν είναι για καθαρά ενημερωτικούς και επιμορφωτικούς λόγους. Οι πολίτες πρέπει να στηρίζονται στις οδηγίες, υποδείξεις και επέμβαση των αρμοδίων κρατικών αρχών για την πλήρη ασφάλειά τους. Διαβάστε την μελέτη σε μορφή PDF

Comments Ένα σχόλιο »

Σε προηγούμενη δημοσίευση δείξαμε την βασική δομή ενός εκρηκτικού δέματος φακέλου (boobytrap) που αποτελεί μια πολύ παλιά εκρηκτική παγίδα (γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από διάφορα ΜΜΕ). Μετά την πρόσφατη παρουσίαση της σχετικής διάταξης στις ειδήσεις του καναλιού ALTER (από το Διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου Όπλων) σήμερα στο βίντεο που ακολουθεί θα δώσουμε την βασική αρχή πυροδότησης χρησιμοποιώντας ένα διασκευασμένο βίντεο που εξηγεί την κατασκευή μιας εκρηκτικής φάρσας. Παρατηρήστε ότι βασική σκάνδάλη της εκρηκτικής συσκευής είναι η μηχανική τάση που εξασκεί ο χειριστής του φακέλου στην προσπάθειά του να το ανοίξει. Με την έλξη του περιεχομένου του φακέλου είτε διακόπτεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είτε το θέτει σε λειτουργία (περισσότερα μετά το βίντεο)

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »

εκρηκτικός φάκελος παγιδευμένος φάκελος βόμβα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »