Ετικέτα: «Θεόδωρος Σεϊμενόγλου»

Aπό σήμερα το πρωί Διοικητής του Συντάγματος Εθνοφυλακής Καλύμνου αναλαμβάνει ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Σεϊμένογλου Θεόδωρος και μέχρι την 17 Σεπτεμβρίου οπότε και λήγει η αναρρωτική άδεια του φυσικού Διοικητή. Καμία υποβάθμιση δεν υπήρξε ποτέ του Συντάγματος Εθνοφυλακής Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »