Ετικέτα: «Ιστοσελίδα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αΐβαλιώτης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τo κόστος κατασκευής της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευόμενων οργανισμών, αναφέρθηκαν τα εξής στοιχεία: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Έκπληξη προκάλεσε ό νέος σχεδιασμός τοϋ Λογοτύπου τοϋ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) που κοσμεί τή σχετική ϊστοσελίδα. και είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου. Συνέχεια… »

Comments 3 Σχόλια »